Bergvärmepumpar Alingsås

NIBE F1245 8kw bergvärmepump

NIBE F1245 8KW bergvärmepump

Köp F1245 8KW
NIBE F1245 10kw bergvärmepump

NIBE F1245 10KW bergvärmepump

Köp F1245 10KW
NIBE F1255 6kw bergvärmepump

NIBE F1255 6KW bergvärmepump

Köp F1255 6KW
NIBE F1255 16kw bergvärmepump

NIBE F1255 16KW bergvärmepump

Köp F1255 16KW

Fler bergvärmepumpar

Vi kan våra bergvärmepumpar

När du köper din bergvärmepump från oss på Svensk Kylservice så hjälper vi dig med alla praktiska moment som följer vid installationen. De moment vi själva inte kan ansvara för beställer vi hjälp med från våra partners. Vi ser till så att installationen sker snabbt, effektivt och efter konstens alla strikta regler.


Säker och effektiv installation

Den enda pinnen i hjulet, och anledningen till varför inte alla på en gång ser till att installera bergvärme i sina hem är att det är ganska dyrt att köpa en bergvärmepump och få den installerad. Det är en process man omöjligt klarar utan avancerad, professionell hjälp eftersom kollektorslangen som fångar upp bergvärmen ska ner mellan 100-200 meter i berggrunden, så ett mycket djupt hål måste borras upp.

Dyrast – men bäst

Tricket med värmepumpar är att nyttja naturens gratis resurser för att värma upp hem. Hos oss i norra delen av världen, där det ofta är kallt, är detta behov stort. Länge har vi människor använt dyra metoder för uppvärmning, som dessutom har tärt på vår vackra jord, men med modern teknologi blir metoderna allt bättre, vilket är uppenbart när man introduceras för värmepumpar.

Den mest effektiva och stabila värmepumpen är bergvärmepumpen. Med en bergvärmepump hämtar man värme från berggrunden, något vi har gott o i Sverige. Berggrunden har samma stabila temperatur året om och garanterar därför skön värme hemma varje dag, utan att priset för den går upp eller ner i förhållande till utomhustemperaturen.

Bergvärmepumpar kopplas till vattenburna uppvärmningssystem och sprider därmed värme jämnt i hela huset, det är en fantastisk lösning ur alla hänseenden.

Alla kostnader för arbetet går att halvera med ROT-avdraget!

bergvärmepumpar

Behöver du hjälp med din värmepump?

kontakta klimatteam värmepumpar